• +31 (0)545-43 16 03
  • info@beusinkrekken.nl

Mobiele-puinbreker

Mobiele-puinbreker

Met onze mobiele puinbreker (Breker Terex Finlay I-100RS) kunnen wij op locatie zorgen voor de verwerking van puin, tot een gecertificeerd granulaat.

Onze breker is voorzien van een actieve voorafzeving. Er wordt actief meer zand en fijn materiaal uitgezeefd welk via een bypass onder de machine doorgaat en achter de breker bij het granulaat wordt gevoegd. Hiermee wordt een hogere productiecapaciteit bereikt.

Het vrijkomende puin wordt op locatie gebroken tot recyclinggranulaten die ter plaatse weer kunnen worden verwerkt als funderingsmateriaal of half verharding. Door ter plaatse te breken wordt veel transport uitgespaard zowel in de afvoer als ook weer in de aanvoer.

De granulaten worden onder certificaat gebroken. Hierdoor wordt continu de kwaliteit bewaakt en getoetst door middel van monstername op iedere locatie. Het granulaat dat wordt afgeleverd is geproduceerd conform de beoordelingsrichtlijnen : BRL 2506